Bacaan Doa Tahajud Sesuai Sunnah, Lengkap dengan Arti serta Tata Caranya

Bacaan Doa Tahajud Sesuai Sunnah, Lengkap dengan Arti serta Tata Caranya

Independencechamber.org – Sholat tahajud menjadi salah satu amalan ibadah yang sangat dianjurkan. Sebab dengan rutin mengamalkan ibadah sunnah ini maka segala hajat atau keinginan kita akan di kabulkan oleh Allah SWT. Terdapat bacaan doa tahajud sesuai sunnah yang dapat dipanjatkan oleh umat Islam. 

Diketahui doa tahajud sama pentingnya dengan sholat tahajud itu sendiri. Sebab doa tahajud selalu menyertai dalam setiap sholat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengamalkan serta menghafalkan doa tahajud sesuai sunnah. 

Read More

Lantas bagaimana doa tahajud sesuai sunnah? Berikut ini bacaan doa dan artinya. 

Bacaan Doa Tahajud Sesuai Sunnah Lengkap dengan Artinya 

Baca Juga:
Apa Arti Sakinah Mawaddah Warahmah? Kalimat yang Sering Diucapkan untuk Pengantin Baru

Dilansir dari NU Online berikut ini bacaan doa tahajud sesuai sunnah yang sering diamalkan oleh Rasulullah ketika ia selesai sholat sunnah tahajud: 

Allaahumma rabbana lakal hamdu. Anta qayyimus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu anta malikus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu anta nûrus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu antal haq. Wa wa‘dukal haq. Wa liqâ’uka haq. Wa qauluka haq. Wal jannatu haq. Wan nâru haq. Wan nabiyyûna haq. Wa Muhammadun shallallâhu alaihi wasallama haq. Was sâ‘atu haq. Allâhumma laka aslamtu. Wa bika âmantu. Wa alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khâshamtu. Wa ilaika hâkamtu. Fagfirlî mâ qaddamtu, wa mâ akhkhartu, wa mâ asrartu, wa mâ a‘lantu, wa mâ anta a‘lamu bihi minnî. Antal muqaddimu wa antal mu’akhkhiru. Lâ ilâha illâ anta. Wa lâ haula, wa lâ quwwata illâ billâh.

Artinya, “Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau cahaya langit, bumi, dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagi-Mu, Engkau Maha Benar. Janji-Mu benar. Pertemuan dengan-Mu kelak itu benar. Firman-Mu benar adanya. Surga itu nyata. Neraka pun demikian. Para nabi itu benar. Demikian pula Nabi Muhammad SAW itu benar. Hari Kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepada-Mu aku berserah. Hanya kepada-Mu juga aku beriman. Kepada-Mu aku pasrah. Hanya kepada-Mu aku kembali. Karena-Mu aku rela bertikai. Hanya pada-Mu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih Kau ketahui ketimbang aku. Engkau Yang Maha Terdahulu dan Engkau Yang Maha Terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau. Tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah.” 

Doa tahajud sesuai sunnah yang sering dibaca Rasulullah ini diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Selain itu, doa ini juga dicantumkan Imam An-Nawawi dalam karyanya Al-Adzkar. (Alhafiz K). 

Tata Cara Sholat Tahajud 

Baca Juga:
Doa Setelah Membaca Surat Al Waqiah, Lengkap dengan Keutamaan Membacanya

Sholat tahajud dilaksanakan pada waktu malam hari dan sebelum mengerjakannya, umat Islam dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu kemudian bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Sebaiknya hindari untuk begadang demi menjalankan sholat ini. Karena jika tidak ada keperluan atau sesuatu yang penting, begadang tidaklah baik. 

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS#Bacaan #Doa #Tahajud #Sesuai #Sunnah #Lengkap #dengan #Arti #serta #Tata #Caranya

Sumber : www.suara.com

Related posts