Bacaan Doa Ayat Kursi Latin Lengkap dengan Keutamaannya Bagi Kehidupan

Bacaan Doa Ayat Kursi Latin Lengkap dengan Keutamaannya Bagi Kehidupan

Independencechamber.org – Setiap ayat dalam Al-Quran memiliki keutamaan serta manfaat bagi orang yang rutin mengamalkannya, salah satunya yaitu ayat Kursi. Bagaimana bacaan doa ayat kursi tersebut?

Read More

Ayat Kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah, dinamakan ayat kursi karena di dalamnya ada kalimat (Kursi). Berikut bacaan doa ayat kursi lengkap dengan keutamaannya. 

Sebetulnya ada beberapa sebutan lain selain Ayat Kursi. Di antaranya yaitu A’zhomul ayaat, Sayyidatu Ayyil Qur’an, Afdholu ayyil Qur’an, Asyrofu Ayyil Qur’an. Namun nama-nama tersebut tidak mengubah makna serta keutamaan yang terkandung di dalamnya. 

Disebutkan dalam sebuah kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat orang yang memahami Islam dengan baik bisa tidur sebelum membaca ayat Kursi dan ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Sebab ayat ini (diturunkan) dari perbendaharaan di bawah Arsy. 

Baca Juga:
Kumpulan Dzikir Beserta Doa Setelah Sholat Fardhu, Mudah Dihafalkan!

Lantas bagaimana doa ayat kursi? Berikut ini bacaan latin lengkap dengan terjemahannya. 

Bacaan Doa Ayat Kursi 

Allaahu Laailaaha illa huwal hayyul qayyuum. Laa ta’khudzuhu sinatuw walaa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi. Mangdzalladzii yasyfa’u ‘indahuu illai bi idznih. Ya’lamu maa baina aiydiihim wamaa kholfahum walaa yukhiithuuna bisyayin min ‘ilmihii illaa bimaa syaaa a. wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho. Walaa yauduhuu khifdhuhumaa wa huwal’aliyyul ‘adhiim. 

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk, dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan seizin-Nya. Allah mengetahui semua apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. Al Baqarah: 255). 

Keutamaan Ayat Kursi 

Baca Juga:
Bacaan Doa Agar Tidak Diganggu Setan dan Jin, Amalkan Agar Selalu Dilindungi Allah SWT

Seperti yang telah diketahui bahwa ayat kursi memiliki keutamaan yang baik bagi kehidupan manusia. Keutamaan-keutamaannya juga sering disebutkan dalam hadist Nabi. Berikut ini beberapa dalil yang menerangkan keutamaan ayat kursi: #Bacaan #Doa #Ayat #Kursi #Latin #Lengkap #dengan #Keutamaannya #Bagi #Kehidupan

Sumber : www.suara.com

Related posts